Om oss – Hva er en Vekstbedrift?

I en vekstbedrift tilpasser vi arbeidet til arbeidstakerens forutsetninger i større grad enn i ordinære bedrifter. Gjennom arbeidet skal våre ansatte oppleve glede og mestring, og få anledning til å utvikle sine ressurser.

Å arbeide er et mål i seg selv. For noen er det et mål å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Vi skal være en ressurs for den enkelte arbeidstaker på veien mot sine mål.
Gjennom variert og inspirerende arbeid, håper vi å bidra til en meningsfull hverdag for alle som arbeider i Hamarøy Vekst. Vi vil også bidra til at hver enkelt får utvikle sine ressurser på en måte som kan føre til arbeid i det ordinære arbeidslivet der dette er en mulighet og et mål.

Hvis du vil vite mer om oss og om de rettigheter våre ansatte har, kan du se på dokumentene vi har lagt ut nedenfor.

Formålsparagraf
Rettigheter som ansatt
Prosedyre for levering av tjenester
Kvalitetspolitikk
Prosedyre for klagebehandling
Liste over hjelpeorganisasjoner

Daglig leder
Åslaug Solem er daglig leder i Hamarøy Vekst. Hun har arbeidet i bedriften siden oppstart i 2007.

Arbeidsleder
Svein Thomassen er arbeidsleder i Hamarøy Vekst. Han startet i jobben 8. april 2013.

Arbeidsleder
Ann Emmy Markussen er arbeidsleder i Hamarøy Vekst. Hun startet i jobben 4. mars 2015.

Arbeidsleder
Øyvind Hansen er arbeidsleder. Han startet i jobben 4. januar 2016.

Selskapsinformasjon:
Hamarøy Vekst AS er et 100% kommunalt aksjeselskap. Rådmannen er generalforsamling.

  • Styreleder: Asbjørn Bye
  • Styremedlemmer: Torodd Gustavsen, Anne Mette Finvik
  • Daglig leder:  Åslaug Solem

Tiltaksformer: Varig tilrettelagt arbeid, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og andre tiltak i samarbeid med NAV Hamarøy og Hamarøy kommune.

Antall ansatte: 3 ansatte i ordinære stillinger, og 15 i tilrettelagte arbeidsplasser og tiltak.
Besøksadresse:
Hamarøy Vekst AS, Hamarøy Bygdetun, Oppeid, Hamarøy

  • Postadresse: Hamarøy Vekst AS, Postboks 37, 8298  Hamarøy
  • Epost: post@hamaroyvekst.no
  • aslaug.solem@hamaroyvekst.no
  • Telefon: 90 92 55 05 (Åslaug Solem) 97 08 14 09 (Ann Emmy Markussen) 40 43 31 48 (Øyvind Hansen)